Grøn aflevering

”Grøn aflevering” beskriver Danske Grønne Arealer’s krav til kvalitet og bygherretilfredshed, samt holdninger og retningslinier til at opnå nævnte. Vore bygherrers tilfredshed og kvaliteten af vores afleverede entrepriser hænger nøje sammen. For at sikre dette og opnå et endnu bedre omdømme er det særdeles vigtigt, at alle medarbejdere lever op til de nævnte holdninger og retningslinier.

Holdningen til ”grøn aflevering” skal også overføres til vores underentreprenører og leverandører.

Danske Grønne Arealer vil blive en endnu mere attraktiv samarbejdspartner, hvor kunderne henvender sig, fordi de har tillid til at vi lever op til vores holdninger og holdningerne skaber et unikt produkt.

Vi har ”de 7 bud”, som udtrykker de holdninger vi kommunikerer til omverdenen – nemlig vores bygherrer og samarbejdspartnere. Holdningerne betyder, at der er nogle enkle retningslinier, som vi skal overholde.

1. Bud:
Danske Grønne Arealer afleverer altid til tiden

Hvis der mod forventning er væsentlige mangler, søger vi bygherren om udsættelse af afleveringen også selv om det medfører dagbøder.

Vi skal altid forcere på det ”billigste” tidspunkt.

Vi skal udarbejde detaljeret tids-, arbejds- og ressourceplan før opstart.

Ekstraydelser medfører normalt tidsforlængelse. Bygherren skal altid informeres straks.

2. Bud:
Danske Grønne Arealer leverer den aftalte kvalitet

Vi giver ikke kompensation for, at bygherren skal acceptere fejl og/eller mangler.

3. Bud:
Danske Grønne Arealer afleverer uden mangler

Vi diskuterer ikke bagateller med vores loyale kunder – vi udfører dem bare.

Procedure for mangellister gennemgås med bygherren ved opstart.

4. Bud:
Danske Grønne Arealer´s samarbejdspartnere opfylder også kravene til kvalitet, mangler og sikkerhed

Håndværkere, der ikke opfylder kravene erklæres uønskede og sendes retur til mesteren.

5. Bud:
Danske Grønne Arealer påskønner dygtige samarbejdspartnere og medarbejdere

Det skal bemærkes, når samarbejdspartnere og/eller medarbejdere opfylder vores højeste målsætningskrav.

Kriterier, som kan være nul mangler, orden, præcision, sikkerhed, miljø, hjælpsomhed mv. og belønning beskrives i de enkelte sagers ordremålsætning.

6. Bud:
Danske Grønne Arealer ønsker loyale kunder

Vores egne krav til bygherretilfredshed kommunikeres til bygherren. Vi søger skriftlige bygherreudtalelser.

Vi udfører en evaluering af alle større og af betydningsfulde sager med deltagelse af den sagsansvarlige, dennes leder og en controller. Er der en salgsansvarlig deltager vedkommende også.

7. Bud:

Danske Grønne Arealer udbedrer eventuelle fejl hurtigt

Afleveringsprotokol inkl. mangellister afleveres til ØKONOMI + KVALITET og MILJØ senest 3 dage efter afleveringsforretningen.

Der udarbejdes og kommunikeres en plan for udbedring af mangler. Planen skal følges. Det får konsekvenser for underentreprenørerne + leverandørerne + Danske Grønne Arealer, hvis den ikke følges.

Opgaver måles

er aflevering grøn, gul eller rød?
Grøn aflevering = succes
Gul aflevering = under middel/middel
Rød aflevering = ikke opfyldt

Kriterier for målopfyldelsen fastlægges i sagernes ordremålsætning, hvor yderpunkterne i de 3 grupper beskrives og kommunikeres til alle parter på byggepladsen.

Bygherrens tilfredshed
– måles ud fra følgende kriterier:

Grøn aflevering

 • Aflevering før og til tiden
 • der kan være enkelte mangler, som ikke er udført
 • bygherren foretager ikke tilbageholdelse
 • bygherren udtrykker tilfredshed

Gul aflevering

 • Aflevering til tiden i henhold til kontrakten
 • der er ingen betydelige generelle mangler
 • mangellisten er gennemgået med og accepteret af bygherren
 • manglerne er under udbedring

Rød aflevering

 • for sen aflevering
 • bygherren tilbageholder betaling udover for de kapitaliserede mangler
 • der kan forekomme generelle mangler
 • mangellisten er ikke accepteret af bygherren
 • manglerne er under udbedring
 • bygherren er utilfreds
 • bygherren kræver dagbøder

 

Det er Danske Grønne Arealer’s mål at minimum 80% af afleveringerne er grønne og maksimum 20% af afleveringerne er gule.

Kommentarer er lukket, men trackbacks og pingbacks er åbne.